Bee My Honey

Her er første batch av honning


Etter å ha startet med bier i sommer 2020
Så har jeg fått ca 20 kilo med honning.

Det er ikke så mye. Men det er små kuber som ble kjøpt inn i år med året's dronninger. 

Så til neste år så er det å forvente +/- 50 kilo med honning per kube.